کوله پشتی پشمی اسب تکشاخ

  • جنس: پشمی بدون ریزش
  • ظرفیت: کمتر از 20 لیتر
  • مدل زیپ دار
  • توجه: هنگام خرید کوله پشتی به ابعاد کوله توجه کنید
صاف