جامدادی کیفی دختر چینی Chinese Leather Bag Pencil Case

  • دارای بند بلند
  • جادار و بزرگ
  • جنس: چرم مصنوعی با کیفیت
صاف