النگو مروارید ریز کارشده هندی

  • مروارید ریز کارشده
  • النگو هندی 
  • رنگ ثابت
  • توجه: از برخورد آب و عطر جدا خودداری کنید

در انبار موجود نمی باشد