دستبند دخترانه زنجیری شبرنگ ترکیبی Girl’s Bracelet

جنس دستبند: زنجیر بدل خرجکار شبرنگ

صاف