النگو مروارید ریز کارشده هندی

مروارید ریز کارشده

النگو هندی 

رنگ ثابت

در انبار موجود نمی باشد